SEL-TRADE leverer tinekull for tining av tele i bakken om vinteren.

Norge er ett kaldt land om vinteren, og det er ikke uvanlig at telen stikker over 2 meter ned i bakken. Dette byr på problemer for alle som av en eller annen grunn må grave i bakken, det være seg for å legge fiber, vannrør, kabler etc. Eller ved vannlekkasjer.

Tinekull er vesentlig mer effektivt en alternative løsninger. Som regel kan man legge kullet og fyre det opp den ene dagen, og grave allerede neste dag.

Fordeler:

  • Tidseffektivt – Tenn på i dag, grav i morgen
  • Kostnadseffektivt – ca. forbruk, 2 sekker pr. kvadratmeter
  • Ikke noe dyrt, tyveriutsatt utstyr på anleggsplass
  • Ingen høye oppstartskostnader eller investeringer i dyrt utstyr
  • Ikke noe permanent plasskrevende utstyr
  • Skulle man ha en sekk eller to igjen når våren setter inn, er det bare å invitere til grillfest

Vårt tinekull er miljøvennlig produsert i Spania, og består av knust kull som ved meget høyt trykk er presset sammen i briketter. Dette gir høyere energi enn ved regulært trekull, og det brenner lengre.

Kullet blir levert i hele paller, pakket i hendige 15 kg. sekker. Det er 50 sekker på pallen. Totalt 750 kg. på pallen.

Vi leverer tinekull i dag til mange kommuner, samt store og små entreprenører.

Kullet kan enten hentes på ett av våre lager i Oslo og Skien området, eller vi kan transportere det til deg, eller anleggsplass.

Kontakt oss for ett godt tilbud!