SEL-TRADE AS ble stiftet i 1978. Firmaet arbeider som agent og grossist ut fra egne lokaler på Lørenskog.

Klikk for mer

Salg av kjemiske hjelpestoffer og råvarer til industri. Vi har i den senere tid også fått en bred portefølje av ferdige produkter innen blant annet smøreoljer.

SEL-TRADE AS har som målsetning å tilby høy kvalitet på produkter til konkurransedyktige priser. Vi har hovedsakelig faste leverandører og avtale med disse som agent og/eller distributør.

På eiersiden har man siden 1990 tallet knyttet til seg ulike firmaer, og gjennom samarbeid med disse søsterfirmaene har man en unik mulighet til å tilby et bredt spekter av produkter.

Klikk for mer

I 2015 ble Menstad Industri AS i Skien, kjøpt fra Hydro ASA. Menstad Industri AS har eget kaianlegg for lasting og lossing av skip, tanker for bulklagring av kjemikalier, eget jernbanespor, laboratorier og tappeanlegg, samt 15.000kvm. lagerkapasitet. Med Menstad Industri AS er vi rustet for videre vekst i årene som kommer.

For å besøke Menstad Industri AS sine hjemmesider, klikk her!

SEL-TRADE AS har innført kvalitetssystem på linje med ISO 9002, og tilfredsstiller programmet «Responsible Care».

Vi ønsker å bidra til optimale resultater for våre kunder!